Over het project

Over het project

Nieuwe bestemmingen voor restmateriaal

Utrecht is een creatieve makersstad. Met blik op de toekomst en met duurzame ambities. Utrecht is ook een historische stad, met de Domtoren als icoon. Het project ‘Van Dom tot steengoed’ verbindt geschiedenis en toekomst. Al het restmateriaal dat vrijkomt bij de restauratie van de Domtoren krijgt een nieuwe bestemming. Want de stenen van de Domtoren hebben niet alleen een materiaalwaarde maar ook een culturele, historische en emotionele waarde, ze zijn immers afkomstig van de Dom. 

Op innovatieve wijze geven we de Domtoren door aan de volgende generatie en krijgt iedereen de kans om in wat voor vorm dan ook een steentje bij te dragen aan de restauratie van de trots van Utrecht. Geen stukje Domtoren gaat verloren, passend bij de tijd van nu. ‘Van Dom tot steengoed’ laat het restmateriaal op drie manieren voortbestaan en betrekt hierbij de stad en regio: inwoners, bezoekers en bedrijven met een hart voor het icoon van Utrecht. 

Domtoren Utrecht

Hoe hergebruiken we alle stukjes van de Domtoren?

Van Dom tot Steengoed
Verkoop & Veiling

Bedrijven en consumenten krijgen de kans om origineel Dommateriaal in bezit te krijgen door een veiling, verkoop en loterij, waarvan de opbrengsten naar de verlichting van de Domtoren gaan.

Lees verder
Van Dom tot Steengoed
Ideeënwedstrijd

Na bijna 200 (!) inzendingen, zijn eind vorig jaar de winnaars bekendgemaakt en zijn de eerste vier producten van restmateriaal geproduceerd!

Lees verder
Van Dom tot Steengoed
Circulaire projecten

Ook realiseert Brokkenmákers binnen ‘Van Dom tot steengoed' projecten die een bijdrage leveren aan een circulaire toekomst van de stad en de Domtoren in het bijzonder.

Lees verder

Over circulariteit

Door de groeiende bevolking, overconsumptie en de wegwerpmaatschappij waarin we leven, raken onze grondstoffen in snel tempo op. Om ervoor te zorgen dat we niet met lege handen komen te staan, is het noodzakelijk om de nog beschikbare grondstoffen zo efficiënt en lang mogelijk te gebruiken en niets weg te gooien of te verbranden. In een circulaire economie, ook wel kringloopeconomie, bestaat afval niet doordat producten en grondstoffen lang en steeds weer opnieuw gebruikt. 

Over van Dom tot Steengoed

Een circulair Utrecht

Om voldoende grondstoffen te behouden, moet Nederland en de hele wereld uiterlijk 2050 ‘circulair zijn’. De stad Utrecht wilt hierin een voorbeeld zijn en hoe kan dat beter dan met Utrechts bekendste gebouw: de Domtoren. Door het steen dat tijdens de restauratie van de toren komt niet zomaar onder de snelweg te gooien maar hoogwaardiger te hergebruiken, dragen we bij aan de circulaire toekomst en zorgen we er tegelijkertijd voor dat het materiaal van de Domtoren blijft voortbestaan. 

Van Dom tot Steengoed

Hergebruik restmateriaal

De circulaire economie en het hergebruiken van producten en grondstoffen is niet alleen iets van deze tijd, maar bestaat al eeuwenlang. De schillenboer, kleermaker en fietsenmaker droegen en dragen eraan bij. Ook in de bouw was hergebruik van materialen heel gewoon. Voor kasteel Vredenburg bijvoorbeeld werden honderdduizenden tweedehands bakstenen aangevoerd. In de 19de eeuw werden er zelfs Utrechtse woningen gebouwd met bakstenen van de gesloopte stadsmuren. Maar ook tijdens de bouw van de gotische Dom werd vrijwel nooit iets weggegooid. Zo werd de romaanse voorganger voorzichtig afgebroken zodat alle afkomende rode zandsteen opnieuw gebruikt kon worden. Het gebruiken van restmateriaal bij de renovatie van cultureel erfgoed zoals bij ‘Van Dom tot steengoed’ is wel nieuw.

Over van Dom tot Steengoed

Dompuin wordt baksteen

Het Dommateriaal is gered van de snelweg en daar zijn één miljoen circulaire bakstenen van gemaakt die gebruikt gaan worden in de duurzame wijken Merwede en Cartesius. Daarmee hebben we de cultuurhistorische, emotionele en circulaire waarde van het materiaal behouden voor Utrecht en identiteit gegeven aan de nieuwe wijken. Ook komt een deel van de opbrengst ten goede aan een lichtkunstwerk op de Domtoren. Zo is de cirkel weer rond.

Mate van circulariteit

De mate van circulariteit wordt vaak gerelateerd aan de zogenaamde R-ladder. Hoe hoger een strategie op deze lijst (ladder), hoe ‘circulairder’ de uitkomst is. Iets niet doen, vermijden van grondstofgebruik (refuse) komt overeen met de hoogste en meest duurzame trede op de ladder en het verbranden van materialen met energieterugwinning (recover) beschouwen we als de laagste trede van deze ladder. Wanneer we ‘Van Dom tot steengoed’ langs deze ladder leggen zien we dat we het materiaal opnieuw en hoogwaardig kunnen inzetten van re-use tot repurpose. ‘Van Dom tot steengoed’ zoekt naar een goede balans tussen de verschillende niveaus van circulariteit. Alle projecten en producten vertellen het verhaal van de circulaire economie, leveren kennis en dragen zo bij aan de circulaire economie en behoud van de Dom.

Circulaire projecten van Dom tot Steengoed

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid en ons privacy statement.