FAQ

Over ‘Van Dom tot steengoed

Verloting

Verkoop & veiling

Ideeënwedstrijd

Waarom ‘Van Dom tot steengoed’? 

De Domtoren in Utrecht staat tussen 2020 en 2024 in de steiger voor een grootscheepse renovatie. Er zal pakweg 600 m3 steen worden vervangen zodat de toren er weer jarenlang tegenaan kan. Dit vrijkomende materiaal kent een lage economische waarde en wordt in de lineaire economie gezien als afval. Het materiaal kent echter een hoge cultuurhistorische en emotionele waarde – het is immers afkomstig van de Dom – en afval is een grondstof in de circulaire economie. Het project ‘Van Dom tot steengoed’ zet de restauratie van de Domtoren en het daarbij vrijkomende materiaal in om het Domsteen hoogwaardig te behouden voor Utrecht. 

Waarom komt er steen van de Domtoren?

De Domtoren wordt zo grondig opgeknapt dat al het steen dat kan worden gerestaureerd ook op de toren behouden blijft. Alleen het steen dat door weer en wind zo is versleten dat het komende jaren echt niet meer veilig op grote hoogte vast blijft zitten, wordt vervangen. Dat steen komt als puin, hele blokken en ornamenten van de toren af.

Wie zit er achter ’Van Dom tot steengoed’?

Om het restmateriaal een duurzame bestemming te geven en aanvullende gelden tijdens de restauratie van de toren op te halen hebben initiatiefnemers Stichting Utrechts eigenDom, die gelden werft voor extra restauratieprojecten van de Domtoren, en de circulaire doeners van Brokkenmákers de handen ineengeslagen met gemeente Utrecht en Utrecht Marketing.

Hoe kan ik bijdragen aan dit project?

In eerste instantie door het kopen van een lot en vanaf juni door mee te doen met de ideeënwedstrijd. Voor de beste ideeën is materiaal beschikbaar om zelf of samen met een Utrechtse maker aan de slag te gaan. Later kan je een ornament, een klein stukje steen en een product van Domsteen aanschaffen.

Hoe kan ik een stukje Domtoren bemachtigen?

Het is nu al mogelijk een lot te kopen waarmee je kans maakt op een duidelijk herkenbaar stuk toren. Ook worden op een later moment kleinere stukken te koop aangeboden. Zo is het voor alle Utrechters mogelijk een stukje Domtoren in huis te halen. Daarnaast krijgen bedrijven en consumenten tijdens de looptijd van ‘Van Dom tot steengoed’ (t/m 2024) op verschillende momenten de mogelijkheid om een stuk Domtoren aan te schaffen. Tot slot kan een uniek stukje historisch materiaal verworven worden door aankoop van product realisaties die via de ideeënwedstrijd op de markt komen.

Waar gaat mijn bijdrage naartoe?

De opbrengst draagt bij aan het terugbrengen van het lichtkunstwerk in de Domtoren. Dit lichtkunstwerk was, voordat de Domtoren in de steigers kwam, onderdeel van het lichtkunstproject “Trajectum Lumen”. Om de Domtoren na de restauratie weer in volle glorie te herstellen, doneert ‘Van Dom tot steengoed’ inkomsten aan Stichting Utrechts eigenDom.

Worden alle inkomsten voor de verlichting gebruikt?

Het grootste deel van de opbrengsten van ‘Van Dom tot steengoed’ is bestemd voor het lichtkunstwerk in de Domtoren. Een klein deel van de opbrengsten is voor dekking van werkzaamheden aan ‘Van Dom tot steengoed. Uiteraard staan alle activiteiten van het projectteam in het teken van een zo groot mogelijke bijdrage aan het lichtkunstwerk.

Hoeveel loten worden er verkocht?

In totaal zijn er 30.000 loten beschikbaar. Als er minder loten worden verkocht, trekken we uit dat aantal de gelukkige winnaar.

Wanneer is de trekking van de lotenverkoop?

De trekking van de tweede loting vindt plaats in mei 2022. 

Heeft van Dom tot steengoed een loterijvergunning?

Ja, deze is aangevraagd bij de gemeente Utrecht en is geaccordeerd.

Wordt de winnaar bekend gemaakt?

Wij vinden het leuk om de winnaar op een mooie manier in het zonnetje te zetten. Graag geven we dit dan ook publiciteit. Mocht de winnaar hier geen prijs op stellen, dan zullen we dat uiteraard respecteren.

Wanneer vindt er een veiling van ornamenten plaats?

De eerste veiling vindt op een nader te bepalen moment in 2022 plaats.

Wat kost een stukje Domtoren?

Al vanaf €2,50 kan je een lot kopen en maak je kans op een ornament van de Domtoren. In de loop van het project zullen er daarnaast andere stukjes Domtoren van verschillende formaten en vormen beschikbaar komen voor iedere portemonnee. Wat de prijs van deze stukken precies wordt is van verschillende factoren afhankelijk. Een belangrijk criterium is de herkenbaarheid van het materiaal.

Kan iedereen meedoen aan de ideeënwedstrijd?

Iedereen met een idee kan dit indienen. Bij de beoordeling zullen we uiteraard verschillende criteria hanteren om tot de meest creatieve en praktische realisaties te komen. De beoordelingscriteria en manier van indienen vind je hier.

Mag ik als professional ook ideeën indienen?

Ja, echt iedereen mag ideeën indienen

Mag ik meerdere ideeën indienen?

Ja, graag zelfs.

Waar moet mijn idee aan voldoen? 

Lees hier aan welke beoordelingscriteria je idee moet voldoen.

Hoe kan ik mijn idee indienen?

Je kunt hier je idee indienen aan de hand van een invulformulier.

Hoe worden de ideeën geselecteerd?

Alle ideeën bij elkaar zullen door de jury worden beoordeeld op de combinatie van onderstaande elementen. Dat betekent dat je idee niet per se aan alle elementen hoeft te voldoen: ons streven is om zoveel en zo divers mogelijke ideeën uit te voeren, en tastbare projecten in de stad en producten voor elke portemonnee te realiseren. 

Hoe verloopt het selectieproces?

Uit alle inzendingen wordt door ‘Van Dom tot steengoed’ op basis van de criteria een voorselectie gemaakt van uitvoerbare ideeën waaruit een vakjury vervolgens de winnaars selecteert. De jury zal zoveel mogelijk winnaars selecteren voor een divers aanbod aan uitvoerbare ideeën. Zolang de voorraad Domsteen strekt.

Ik ben maker en wil graag anderen helpen met ideeën, wat moet ik doen?

Je kunt contact opnemen via het contactformulier. Dan kijken wij of we je kunnen matchen aan iemand die hulp nodig heeft met de uitvoering van een idee.

Welke materiaal komt beschikbaar voor de ideeënwedstrijd?

Er is puin en een mooi aantal blokken en ornamenten beschikbaar. Niet zoveel dat je er een hele Domtoren mee kan bouwen, maar ook weer niet zo weinig dat er maar één zandloper (tof idee!) te vullen is. Lees hier meer over het materiaal.

Kan ik het materiaal ergens zien en voelen?

Het materiaal is afkomstig van de Domtoren en die is, ondanks de steigers, voor iedereen tastbaar aanwezig in Utrecht. Het ornament dat via loten haar weg vindt naar de gelukkige winnaar is nu al te zien in het VVV Utrecht Informatie Centrum op het Domplein en online. 

Wanneer worden de ideeën beoordeeld?

In november 2021 zullen we de ideeën beoordelen. Hoe dat beoordelingstraject er precies uit gaat zien lees je hier.

Wanneer worden de winnaars bekend gemaakt?

De winnaars worden op 7 december bekend gemaakt in de pitchshow.

Wanneer krijgen de winnaars het Dommateriaal?

Vanaf december kan het materiaal worden opgehaald door de winnaars (ja, je moet zelf voor transport zorgen). ‘Van Dom tot steengoed’ zal je informeren op welke datum en locatie, afhankelijk van de restauratieplanning van de aannemer.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid en ons privacy statement.